Pogon – razvijaj svojo kariero in prispevaj k razvoju družbe!

Klikni na logotip za povezavo na EU sklade!

Kaj je projekt Pogon?

Projekt Pogon izraža začetek premikanja in delovanja. Je celovita podpora mladim pri krepitvi kompetenc za uspešno soočanje z izzivi pri vstopu na trg dela. Mladi dobijo izkušnjo v mladinskem delu in podporo pri uresničitvi svojih kariernih ambicij, s čimer odgovarjajo tudi na izzive okolja ter tako soustvarjajo pogoje za trajno vključevanje na trg dela. Doseči želimo večjo prepoznavnost mladinskega dela kot učinkovite podpore mladim pri zaposlovanju in njihovem socialnem in ekonomskem osamosvajanju ter vključevanju v družbo. V ta namen smo oblikovali dva sklopa 90-urnih usposabljanj ter spremljevalne aktivnosti za vključevanje mladih v mladinsko delo: individualno mentorsko spremljanje udeležencev, vzpostavljanje mreže delodajalcev, Posvet med mladimi iskalci zaposlitev in zaposlovalci ter diseminacijske aktivnosti.

Kam Poganjamo?

V času projekta bomo dosegli naslednje cilje in rezultate:

  • izvedli bomo najmanj štiri izvedbe usposabljanja Jaz, družba, služba in tri izvedbe usposabljanja Družbene inovacije v skupnem obsegu 630 ur
  • v usposabljanja bo vključenih najmanj 91 mladih, od tega vsaj 39 v obsegu 90 ur
  • vsaj 25 mladih bo z našo podporo poiskalo zaposlitev
  • vzpostavili bomo mrežo zaposlovalcev, kamor bo vključenih vsaj 25 organizacij in posameznikov
  • izvedli bomo Posvet, na katerem bo v dialogu sodelovalo vsaj 15 zaposlovalcev in 15 mladih iskalcev zaposlitev – kot rezultat dialoga bomo zapisali Priporočila za trajno vključevanje na trg dela
  • rezultate projekta bomo diseminirali v vsaj petih mladinskih organizacijah.

Kdo vodi usposabljanja?

Mladinski delavci in strokovnjaki za karierno podporo mladim iz treh organizacij: poleg Zavoda Bob še PiNA in Združenje SEZAM.
Sodelujemo z organizacijami, ki s svojim delom družbo spreminjajo na bolje z mladinskim delom, medgeneracijskim vključevanjem in programi za vključevanje ranljivih družbenih skupin.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Trajanje projekta: 1. 2. 2020–15. 9. 2021.

Pogodbena vrednost projekta: 178.000,00 EUR.

Informacije o projektu pri konzorcijskih partnerjih: Zavod Bob (spletna stran projekta) – klik; PiNA – klik.