Delavnica Don’t like everything

So mladi na družbenih omrežjih dovolj kritični?

V Mladinski postaji Moste smo konec marca organizirali delavnico Don’t like everything, katere osrednja tema je bilo spodbujanje kritičnosti mladih pri udejstvovanju na družbenih omrežjih.

Nekritična uporaba socialnih omrežij med mladimi se danes vedno bolj odraža kot problem, s katerim se vsakodnevno soočamo tudi mladinski delavci, zato so tovrstni tematski dogodki po našem mnenju vedno bolj zaželeni. Na delavnici smo na podlagi vnaprej pripravljenih primerov odpirali prostor za pogovor o njihovih osebnih izkušnjah in nato skupaj ugotovili, da so takšne priložnosti na žalost redkost. Mladi so na družbenih omrežjih namreč že samoumevna stalnica, a opažamo, da ni organiziranih prostorov, kjer bi o tem lahko sproščeno diskutirali.

Seveda je nesmiselno pričakovati, da bi se mladi odstranili iz družbenih omrežij, zato je še toliko bolj pomembno, da se na tem področju odpirajo možnosti za pogovor in podporo, kjer bi se jih spodbujalo k bolj premišljeni uporabi v smislu zmanjševanja škode.