Urbana divjina nad mestom

Urbana divjina nad mestom

Urbana divjina nad mestom je zeleni prostor v moščanski soseski, s katerim spodbujamo ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Ali veš, da je upadanje biotske raznovrstnosti danes velik problem? Nanj vplivajo:

  • Podnebne spremembe
  • Invazivne tujerodne vrste
  • Prekomerno izkoriščanje okolja
  • Urbanizacija

Ker je biotska raznovrstnost bistvena za življenje na Zemlji, smo se v Združenju SEZAM odločili, da v naši soseski poiščemo primeren prostor za ozelenitev in tako pomagamo pri ohranjanju nekaterih rastlinskih in živalskih vrst. 

Izdelali smo 4 ptičje gnezdilnice, hotel za žuželke in korita z medonosnimi rastlinami. Gnezdilnice in hotel za žuželke smo postavili na streho stavbe Španskih borcev, medonosne rastline pa lahko opazuješ v kotičku na ploščadi pri zadnjem delu stavbe Španskih borcev.

Z gnezdilnicami pticam duplaricam omogočamo varno gnezdenje. Ker se prehranjujejo z najrazličnejšimi žuželkami, so pomemben člen v ohranjanju ravnovesja v urbanih okoljih in vrtovih.

Hotel nudi varno zavetje in zatočišče žuželkam v mestu. Ljudje namreč s širjenjem našega življenjskega okolja, krčimo življenjsko okolje žuželk, ki pa so nepogrešljiv del narave.

Medonosne rastline in trajnice, kot so netresk, timijan, šetraj, drobnjak, galium, sedon in festuka vabijo žuželke opraševalke, ohlajajo ozračje v vročih mesecih, čistijo zrak, preprečujejo pojav toplotnih otokov in pregrevanja mestnega okolja ter skrbijo za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

O biotski raznovrstnosti, žuželkah, medonosnih rastlinah in mestnih pticah pa razmišljata tudi naša Nik in Borčelo. Kaj točno, si lahko ogledaš na Youtube kanalu.

Projekt lahko spremljaš tudi preko družbenih omrežij FB Mladinska postaja Moste in IG kanal #postajamoste.

Projekt je nastal v organizaciji Združenja mladih, staršev in otrok SEZAM s podporo Oddelka za okolje, Mestne občine Ljubljana.

Združenje Sezam
MOL