Poslanstvo

Mladinska postaja Moste (MPM) pod okriljem Združenja SEZAM s svojim delovanjem spodbuja osebno in profesionalno rast mladostnikov ter jim nudi prostor, infrastrukturo in podporo za njihovo samouresničevanje.

S programom za kvalitetno preživljanje prostega časa mlade:

 • spodbujamo k izražanju lastnih interesov in izvajanju aktivnosti glede na njihove želje in interese;
 • informiramo o področju mladinskega dela ter dvigu prepoznavnosti mladinskih centrov in njihove ponudbe v MOL in širše;

S ponujanjem podpore za pridobivanje kompetenc  stremimo h krepitvi mladinskega dela, pridobivanju novih sodelujočih in nudenju podpore pri pridobivanju izkušenj prostovoljcev in posameznikov na njihovi karierni poti, saj jih podpiramo pri razvoju in prijavi lastnih projektnih idej.

Z usmerjanjem v ulično mladinsko delo skrbimo za vključevanje vedno širšega kroga novih udeležencev in za dvig prepoznavnosti uličnega dela med mladimi. Hkrati na ta način krepimo povezovanje z lokalno skupnostjo in prispevamo k njenemu razvoju.

Z aktivnim mreženjem iščemo nove možnosti za povezovanje na nacionalnem in evropskem nivoju na področju mladinskih, okoljskih, ‘naredi si sam’ in kulturnih tem.

V MPM nam je pomembno, da smo pri svojem delu:

  1. transparentni, ker je to za nas edini način dobrega poslovanja in grajenja zaupanja med partnerji in znotraj ekipe;
  2. odprti do različnosti in drugačnosti, ker verjamemo, da nas to bogati;
  3. gostoljubni in participatorni, ker želimo, da je MPM prostor, ki ga imajo vsi za svojega in kjer se lahko vsi vključijo v razne aktivnosti;
  4. vedno v iskanju kreativnih rešitev, saj sta domišljija in ideje človekovo najmočnejše orodje;
  5. vedno v iskanju izboljšav, saj nobena stvar ni nikoli tako dobra, da ne bi mogla biti še boljša;
  6. vedno v procesu nenehnega učenja, saj nas vseživljenjsko učenje dela vitalne in ohranja radovedne;
  7. trdno prepričani, da si moramo delo narediti luštno, saj v službi preživimo čisto preveč časa, da se pri tem ne bi tudi zabavali.