Mreženje

Mrežimo se večplastno. Prvič, mrežimo se v ožji lokalni skupnosti s čim večjim številom posameznikov, organizacij in podjetij. Namen tovrstnega mreženja je obuditi sosesko in dvigniti raven udejstvovanja stanovalcev v Mostah. Zato te vabimo, če bi rad/a v Mostah kaj počel/a, da se oglasiš in idejo skupaj realiziramo.

S podobnimi organizacijami in društvi se povezujemo tudi širše v MOL. Znotraj MOL smo povezani v dve formalni mreži, in sicer v MMU (Mreža mladinskega uličnega dela) in v Mrežo mladinskih centrov Ljubljana. Trenutno se največ povezujemo na področju kulture, kjer sodelujemo z Zavodom Stiropor in tudi z organizacijami, ki delujejo na področju okoljskih tematik (Umanotera, Biotehniški izobraževalni center BIC v Ljubljani, Ekologi brez meja).

V našem kratkem udejstvovanju smo na nacionalni ravni postali člani mreže MaMa (Mreža mladinskih centrov Slovenije). V načrtu za prihodnost je delovanje tudi v drugih slovenskih regijah in pa tudi širše po Evropi.

Kontaktna oseba: Bor Kirn, bor@postajamoste.si