Preoblikujmo skupaj!

Projekt Preoblikujmo skupaj oziroma Preoblikujmo NVO je Sezamov primer dobre (mladinske) prakse vzpostavljanja 1. nadcikliranega mladinskega centra Mladinska postaja Moste in skupni projekt z Društvom konceptov, so.p. (Preoblikovalnica).

To je projekt, kjer ekipa Preoblikovalnice skupaj z mladimi in zaposlenimi delno ali celovito prenovi (mladinske) prostore po principih ponovne uporabe na njim najbolj uporaben, ljub ter cenovno dostopen način. Projekt izhaja iz prepoznane potrebe nevladnega sektorja in tudi javnih zavodov, po opremljanju in vzdrževanju lastnih prostorov, ki jih zaradi finančne podhranjenosti večinoma težko zagotavljajo. Preoblikovalnica nudi prenovo ali osvežitev prostorov, kjer skupaj z aktivno participacijo mladih in zaposlenih vzpostavi ali opremi vaš prostor od ideje do realizacije.

“Zame je bila izkušnja čudovita! Veliko sem se od ekipe (Preoblikovalnice) naučil, užival sem v razbijanju stvari, najraje pa sem seveda brusil. Imel sem priložnost delati stvari, ki jih rad počnem, vendar so te priložnosti zelo redke. Hvala vam, d’best ste!” E.R. (mlad udeleženec)

Bi tudi tebe zanimalo kreativno opremiti ali obnoviti prostore tvojega mladinskega centra multifunkcionalno in po principih ponovne uporabe? Kontaktiraj ekipo Preoblikovalnice na maja@preoblikovalnica.si ali na info@zdruzenje-sezam.si.

PROJKET SOFINANCIRA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA IN PROFESIONALIZACIJE IN PROSTOVOLJSTVA.