JAVNI RAZPIS ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU

JAVNI RAZPIS ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU

V letu 2018 je Združenje SEZAM za namene delovanja, prvega nadcikliranega (ang. upcycling) mladinskega centra Mladinske postaje Moste v Ljubljani, prejelo subvencijo iz naložbe, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Zaposlili smo dve mladi mladinski delavki, ki v našem centru ob podpori mentorja izvajata mladinski program Mladinske postaje Moste.

Smo mlad center, ki v ospredje postavlja neformalne aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih. Naš program je tako izvajan s strani mladinskih delavcev, ki mladim nudijo priložnosti za njihovo tako osebno kot profesionalno pot. Mladinski delavci tako ob pomoči zunanjih izvajalcev izvajajo programske aktivnosti »Aktivarna«, kjer so v ospredju raznovrstne neformalne tematike, ki so mladim blizu in so kreirane glede na njihove interese (npr. mesec zaposlovanja, mesec filmovanja, mesec okolja, mesec mobilnosti, mesec počitnic itd.), hkrati pa zaposleni mladim nudijo podporo tako na individualni kot skupinski ravni v programu »PreMostna točka«. To je tudi namen naložbe, za katero smo pridobili tudi finančno podporo. Tako sta mladinski delavki pri nas pridobili zaposlitev za 9 mesecev. Prednostna naložba, na katero smo z zaposlitvama odgovarjali je: »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), predvsem tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«.

Naš mladinski center deluje po principu »mladi za mlade« in predstavlja varen prostor za posameznika na poti do odraščanja. Ker verjamemo, da se mladi radi vračajo k nam predvsem zaradi slišanost, razumevanja in spodbud, vemo, da smo na pravi poti. Hkrati pa prepoznavamo, da se tudi starejši mladi radi prihajajo v naš center, kar je prikaz, da potrebujejo skupni kreativni prostor bodisi za pogovor bodisi druženje bodisi za nova znanja in veščine. Veseli smo, da smo pridobili dodatni zaposlitvi za mladi mladinski delavki, saj to predstavlja nove priložnosti tako zanju, za mladinski center kot predvsem za mlade udeležence.

Več o subvenciji iz naložbe, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada najdete na: eu-skladi.si